Is kinderallimentatie aftrekbaar?

De kosten die gemaakt worden voor het levensonderhoud van kinderen is in het algemeen niet fiscaal aftrekbaar. Mensen hebben vaak recht op kinderbijslag of studiefinanciering, waarmee een gedeelte van deze kosten worden gedekt.

Bestaat er echter geen recht op kinderbijslag of studiefinanciering, en het kind is jonger dan 21 jaar, dan bestaat er wel een mogelijkheid om (vastgestelde) bedragen op het inkomen in mindering te brengen.

Om te bepalen of er recht op aftrek bestaat wordt ook gezien in hoeverre de kinderen in hun eigen onderhoud kunnen  voorzien. Hebben kinderen (veel) vermogen, dan wordt er van uitgegaan dat ze zich zelf kunnen redden, waardoor de aftrek van kosten niet wordt geaccepteerd.

 

Bron: rechtspraak

Aanpassing investeringsaftrek personenauto’s in 2014

Auto’s die een maximale bijtelling hebben van 14% komen in 2013 in aanmerking voor investeringsaftrek.

In 2013 komen deze auto’s zowel in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (max. 28%) als voor de milieu investeringsaftrek (13,5% of 36%).

Voor het jaar 2014 zullen personenauto’s uitgesloten worden voor de kleinschaligheidsaftrek. Bovendien zal de milieu investeringsaftrek voor de personenauto’s met een bijtelling van 14% komen te vervallen.

 

 

 

Hypotheek buiten de bank om? Denk om melding bij de belastingdienst

Met ingang van 1 januari 2013 zijn de spelregels voor de aftrekbaarheid van de rente die betaald wordt op een woningfinanciering veranderd. Leningen die na die datum zijn afgesloten moeten verplicht volgens een bepaalde systematiek worden afgelost. Als deze aflossing niet, of niet volledig plaatsvindt heeft dat tot gevolg dat de rente op die lening in zijn geheel niet meer fiscaal aftrekbaar is.

Banken en verzekeringsmaatschappijen zijn verplicht jaarlijks een aantal gegevens aan de belastingdienst door te geven. De belastingdienst kan op die manier controleren of er wel voldoende wordt afgelost.

Voor leningen die bijvoorbeeld bij een ouder of een eigen BV zijn afgesloten, geldt die meldingsplicht niet. In die situaties moet diegene die het geld heeft geleend zelf elk jaar de gegevens aan de belastingdienst doorgeven.

Bron: belastingdienst

 

Voorwaardelijk belastingvrij Eur 100.000 schenken tussen 1 oktober en 31 december 2013

In de belastingplannen voor 2014 is de mogelijkheid opgenomen om tot Eur 100.000 te schenken in verband met een eigen woning. Omdat de belastingplannen nog niet zijn goedgekeurd heeft het ministerie van financiën nu besloten dat er een speciale regeling komt voor schenkingen tussen 1 oktober 2013 en 31 december 2013.

In deze drie maanden kan iedereen maximaal Eur 100.000 aan een derde schenken. het is dus niet beperkt van schenkingen tussen ouders aan kinderen!!

Over deze schenking hoeft geen belasting betaald te worden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  •  er is sprake van een ‘eigen’ woning
  • er is sprake van een schenking, waarbij het bedrag gebruikt wordt voor de aankoop van een eigen woning
  • er is sprake van een schenking die gebruikt wordt om de fiscale eigenwoningschuld af te lossen
  • er is sprake van een schenking die gebruikt wordt om een eigen woning restschuld af te lossen
  • Er moet bij de belastingdienst aangifte van de schenking gedaan worden en specifiek een beroep op de vrijstelling gedaan worden.

Als een ouder vermogen aan zijn kind schenkt en en in het verleden gebruik gemaakt heeft van een verhoogde schenkingsvrijstelling, dan wordt het bedrag dat eerder is geschonken in mindering gebracht op het bedrag van Eur 100.000.

Als u van bent om vermogen weg te schenken, zorg dan dat de voorwaarden voor de schenking goed op papier komen te staan en dat de schenkingsaangifte tijdig bij de belastingdienst wordt ingediend.

Wij kunnen u hierbij behulpzaam zijn.

Als u dat wenst, neem dan contact met ons op via: info@bouma-advies.nl