Zonnepanelen aangekocht in 2013, Vraag voor het einde van het jaar de BTW terug.

De belastingdienst heeft op 7 november aangegeven wat hun standpunt is over het terugbetalen van de betaalde BTW op zonnepanelen.

Iedereen die na 21 juni 2013 zonnepanelen heeft aangekocht en zich bij de belastingdienst als BTW ondernemer meldt, krijgt de betaalde BTW op de zonnepanelen terug. Op dit bedrag wordt nog wel een (kleine) korting toegepast omdat de elektriciteit ook prive gebruikt wordt.

 

Als iemand zich niet als BTW ondernemer bij de belastingdienst meldt, dan beschouwd de belastingdienst dit als een aanvraag voor de vrijstelling van de administratieve verplichtingen. In de praktijk komt het er dan op neer dat hiermee het recht om de betaalde BTW terug te vragen is komen te vervallen.

Als de zonnepanelen voor 21 juni 2013 zijn aangekocht, dan is het standpunt van de belastingdienst, dat er alleen recht op teruggaaf van BTW aanwezig is, als iemand zich tijdig heeft gemeld. De belastingdienst gaat er hierbij van uit dat iemand zich binnen een maand na afloop van het kalenderkwartaal bij de belastingdienst als ondernemer had moeten melden.

Dit standpunt van de belastingdienst wordt niet door iedereen gedeeld. Door aanspraak te maken op een herzieningsregeling, kan ook voor zonnepanelen die voor 21 juni 2013 zijn aangekocht, een deel van de betaalde BTW alsnog worden teruggevraagd.

Van belang is wel om tijdig actie te ondernemen en je bij de belastingdienst als BTW ondernemer te melden, in ieder geval voor eind 2013.

Wilt u dit niet zelf doen, dan nemen wij dit werk graag voor u uit handen.U kunt zich aanmelden op de volgende site: www.BTWopzonnepanelen.NL