Wat voor invloed heeft het huurwaardeforfait op mijn renteaftrek?

Het huurwaardeforfait is een drempelbedrag waarmee de hypotheekrente aftrek wordt verlaagd.  Met ingang van 2014 wordt het huurwaardeforfait verhoogt naar 0,7% van de WOZ waarde. Hierdoor krijgen woningeigenaren minder belastinggeld terug over de door hun betaalde hypotheekrente.

In onderstaand voorbeeld wordt een en ander verduidelijkt:

De WOZ-waarde van een woning is door de gemeente vastgesteld op Eur 300.000            Voor deze woning is bij de bank een hypotheek afgesloten van Eur 250.000, waarop 5% rente per jaar betaald moet worden. Op jaarbasis wordt Eur 12.500 rente aan de bank betaald.

Door het huurwaardeforfait is deze rente niet volledig aftrekbaar. Hier geldt een drempel van 0,7% van de WOZ waarde (Eur 300.000), waardoor de eerste Eur 2.100 betaalde rente niet fiscaal aftrekbaar is. Het restant van de betaalde rente (Eur 10.400) kan wel op het inkomen in mindering gebracht worden.

Als deze aftrek plaatsvindt tegen het belastingtarief van 42%, dan is het fiscale voordeel Eur 4.368. Ten opzichte van de totaal betaalde hypotheekrente is dit 34,9%.

Als de aftrek plaats vindt tegen het belastingtarief van 51,75%, dan is het fiscale voordeel Eur 5.382. Ten opzichte van de totaal betaalde hypotheekrente is dit 43,0%.

Het huurwaardeforfait kan een grote invloed hebben op de netto rente die u op uw hypotheek moet betalen. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan het zelfs financieel voordelig zijn om spaargeld te gebruiken om de hypotheek af te lossen.

Het is raadzaam om in uw eigen situatie na te gaan wat voor u de meest aantrekkelijke mogelijkheid is.