Voornemen Dijsselbloem: Loonbelasting betalen over hypotheekkorting.

Minister Dijsselbloem heeft aangegeven dat hij van plan is om met ingang van 2015 loonbelasting te laten betalen over kortingen die op hypotheekrentes zijn gekregen.

De aanleiding hiervoor is dat hypotheekrente niet meer tegen 52% belasting afgetrokken kan worden, maar dat dit maximale percentage elk jaar kleiner wordt.  Door aan de ene kant loonbelasting te laten betalen over de korting en vervolgens deze korting weer tegen een lager belastingtarief af te kunnen trekken, verwacht de minister meer belastinggeld binnen te krijgen.

Een bijkomend voordeel voor de staatskas is dat door de rentekorting als loon te beschouwen, het arbeidsloon hoger zal worden.  Mensen die geld verdienen door te werken, hebben recht op een extra belastingvrijstelling, de arbeidskorting. Sinds 2013 is de hoogte van de arbeidskorting mede afhankelijk van de hoogte van het inkomen dat met werken wordt verdiendt. Hierbij geldt, hoe meer geld verdiend wordt, hoe lager deze extra korting wordt.

Door de rentekorting als loon aan te merken, wordt door de korting op de arbeidskorting een extra belastingheffing van 4% bereikt.