Is erfpacht op de eigen woning aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?

Als u een eigen woning heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden, de betaalde rente op de hypotheek in mindering brengen op uw inkomen.De overige kosten die u voor de eigen woning betaald, kunt u niet op uw inkomen in mindering brengen. Een uitzondering is gemaakt voor monumentenpanden en woningen die op erfpachtgrond zijn gevestigd.

Voor woningen die op erfpachtgrond zijn gevestigd, kan ook de betaalde canon op het inkomen in mindering worden gebracht.

Om te voorkomen dat mensen massaal hun woning gingen verkopen en weer in erfpacht terug namen, heeft de belastingdienst spelregels gemaakt, waaraan voldaan moet worden om de canon aftrekbaar te maken. Een van deze spelregels is dat de erfpacht gevestigd moet worden op de ondergrond en niet op de gehele woning.

Een belastingplichtige die deze spelregels niet goed in acht had genomen, kwam voor de rechter bedrogen uit. Hierbij haalde de rechter een streep door de opgevoerde aftrekpost van Eur 93.000 en werd de erfpachtrecht onderdeel van het box 3 vermogen.

bron: uitspraak rechter

 

Afspraak is afspraak, ook voor pensioen

Binnen veel ondernemingen wordt een pensioen in eigen beheer opgebouwd. De afspraken welke voor pensioen zijn gemaakt, worden in een pensioenbrief vastgelegd.

De gemaakte afspraken moeten wel worden nagekomen. Worden de afspraken niet nagekomen, dan kan de belastingdienst stellen dat het pensioen is afgekocht. Het gevolg hiervan is dat het opgebouwde pensioenkapitaal ineens als inkomen wordt belast. Bovendien moet over het opgebouwde pensioenkapitaal aanvullend 20% revisierente betaald worden, waardoor ruim 70% van het opgebouwde kapitaal naar de belastingdienst vloeit.

Onlangs heeft het gerechtshof in Amsterdam de belastingdienst in zo’n situatie in het gelijk gesteld. De BV was niet op de pensioendatum begonnen met het uitbetalen van de toegezegde pensioen. Hierdoor mocht de gepensioneerde over het opgebouwde pensioen van  Eur 668.505 in een keer met de belastingdienst afrekenen.

Bron: uitspraak gerechtshof