Belastingplan 2015: Verhoging energiebelasting en afschaffing vrijstellingen

In het gisteren gepresenteerde belastingplan voor 2015 geeft de overheid aan dat ze meer belasting op de levering van energie willen heffen. Deze verhoging van de energiebelasting wordt gedeeltelijk gerealiseerd door de verhoging van de belastingtarieven voor grotere afnemers.verhoging energiebelasting

Hiernaast krijgt elke Nederlander te maken met een verlaging van de heffingskorting voor de energiebelasting.

Voor panden welke wel een verblijfsfunctie hebben, zoals woningen, winkels, kantoren ed. wordt de heffingskorting verlaagd.  In 2015 wordt deze korting verlaagd met 2,12%, in 2016 met 0,3% en vervolgens in 2017 nogmaals met 0,7%.

Is er echter sprake van een pand zonder “verblijfsfunctie”, dan zal de heffingskorting voor de energiebelasting volgens de plannen met ingang van 2015 volledig worden afgeschaft.

Met name voor verenigingen van eigenaren die nu nog gezamenlijk de energie inkopen voor de aangesloten leden, zal de afschaffing van deze heffingskorting tot een forse verzwaring van de energiekosten leiden.

Vermogen in stamrechtrecht BV? plan uw inkomen.

Als vermogen is ondergebracht in een stamrecht BV, dan kan in 2014 het opgebouwde stamrechtkapitaal in een keer worden uitbetaald. Bij deze uitbetaling hoeft dan maar over 80% van de waarde belasting betaald te worden. De overige 20% is vrij van belasting.

Het nadeel van deze regeling is dat de stamrechtuitkering boven op de reguliere inkomsten belast wordt. Hierdoor is al snel 52% inkomstenbelasting over het wel belaste deel verschuldigd.

Een alternatief is om de stamrecht gefaseerd uit te laten keren. Hiermee kan geen aanspraak gemaakt worden op 20% belastingvrije uitkering, maar kan wel gepland worden in welk jaar over wat voor deel van de stamrechtuitkering afgerekend wordt. Bij wisselende uitkeringen kan hierdoor gezorgd worden dat er minder inkomstenbelasting verschuldigd is.

Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, hou er dan wel rekening mee dat over de uitkering van het stamrechtkapitaal eventueel ook premie zorgverzekeringswet betaald moet worden.

bron:  belastingdienst