Belastingdruk IB-ondernemers

De hoogte van de belasting die een Nederlander moet betalen is niet eenvoudig te berekenen.

Dit komt o.a. doordat zowel de algemene heffingskorting als de arbeidskorting gekoppeld zijn aan de hoogte van het inkomen en een deel van het inkomen afgedragen wordt als inkomensafhankelijke zorgverzekeringsbijdrage.

 

In de volgende grafiek wordt deze belastingdruk grafisch weergegeven, waarbij rekening gehouden is met de heffingskortingen, ZVW-bijdrage en MKB vrijstelling voor ondernemers.

 

 

De blauwe lijn geeft hierbij de cumulatieve belastingdruk weer, en de rode lijn de belastingdruk over elke extra verdiende euro.