Aankoop zonnepanelen door bedrijven

Met deze tool kunt u als ondernemer uw financieel voordeel van zonnepanelen berekenen, mits u beschikt over een kleinverbruikersaansluiting (maximaal 3 * 80 Ampere). Beschikt u over een grootverbruikers aansluiting, neem dan contact met ons op.

(Berekeningen aangepast aan belastingtarieven 2021)