Belastingplan 2015: Verhoging energiebelasting en afschaffing vrijstellingen

In het gisteren gepresenteerde belastingplan voor 2015 geeft de overheid aan dat ze meer belasting op de levering van energie willen heffen. Deze verhoging van de energiebelasting wordt gedeeltelijk gerealiseerd door de verhoging van de belastingtarieven voor grotere afnemers.verhoging energiebelasting

Hiernaast krijgt elke Nederlander te maken met een verlaging van de heffingskorting voor de energiebelasting.

Voor panden welke wel een verblijfsfunctie hebben, zoals woningen, winkels, kantoren ed. wordt de heffingskorting verlaagd.  In 2015 wordt deze korting verlaagd met 2,12%, in 2016 met 0,3% en vervolgens in 2017 nogmaals met 0,7%.

Is er echter sprake van een pand zonder “verblijfsfunctie”, dan zal de heffingskorting voor de energiebelasting volgens de plannen met ingang van 2015 volledig worden afgeschaft.

Met name voor verenigingen van eigenaren die nu nog gezamenlijk de energie inkopen voor de aangesloten leden, zal de afschaffing van deze heffingskorting tot een forse verzwaring van de energiekosten leiden.