Zonneboer krijgt fiscus op zijn dak

De belastingdienst heeft de afgelopen perioden naheffingsaanslagen ter waarde van Eur 5.000 opgelegd bij eigenaren van zonnepanelen. De reden van deze aanslag is dat er geenBTW aangifte is gedaan.

Als de BTW op zonnepanelen wordt teruggevraagd, moet er periodiek BTW aangifte bij de belastingdienst worden gedaan. Als deze aangifte niet gedaan wordt, dan maakt de belastingdienst royale een schatting van de te betalen belasting en legt hiervoor een naheffingsaanslag op. Voor het 1e kwartaal van 2014 is deze naheffingsaanslag vastgesteld op Eur 5.000.

 

Om te voorkomen dat u een naheffingsaanslag krijgt, moet u:

  • of tijdig de BTW aangifte indienen
  • of tijdig ontheffing voor de administratieve verplichtingen aanvragen.

Als u de aanvraag voor het terugvragen van de BTW uitbesteed aan een professionele partij, dan bewaakt deze de tijdlijnen voor de belastingdienst en zorgt er voor dat u niet in aanmerking kunt komen voor een naheffingsaanslag.

Wilt u bezwaar aantekenen tegen de naheffingsaanslag, neem dan gerust contact met ons op.

Bron:   LC Zonneboer krijgt fiscus op zijn dak

 

Minister geeft aan:BTW op zonnepanelen voor particulieren terug te vragen

De Europese belastingrechter heeft op 20 juni besloten dat particulieren welke zonnepanelen op hun huis hebben gezet en energie aan het openbare net leveren, ondernemer voor de BTW zijn. Dit betekend dat particulieren de betaalde BTW op hun zonnepanelen terug kunnen vragen. Door gebruik te maken van een kwijtscheldingsregeling hoeft in de meeste gevallen jaarlijks geen BTW meer afgedragen te worden.

Particulieren die de afgelopen periode bij de belastingdienst aanklopte voor de teruggave van de BTW, kregen van de belastingdienst een ontvangstbevestiging met de mededeling dat de aanvraag door de belastingdienst werd aangehouden totdat het ministerie van Financiën zich voldoende in de uitspraak heeft verdiept.

Op 25 september heeft de minister duidelijkheid gegeven. Hij heeft erkent dat een particulier de BTW op zijn zonnepanelen terug kan vragen.

Omdat dit voor de schatkist een forse aderlating betekend zoekt de minister naar mogelijkheden om deze schade te beperken. Nederland heeft hier niet zelfstandig de mogelijkheid voor en zoekt naar aanpassing binnen de Europese regelgeving. Hiervoor is de medewerking van de Europese Commissie noodzakelijk.

Voor particulieren betekend dit dat als ze in 2013 zonnepanelen hebben geïnvesteerd, het verstandig is om zo snel mogelijk de BTW bij de belastingdienst terug te claimen.

Om het terug vragen van BTW op zonnepanelen te “ontzorgen” hebben wij een speciale site gelanceerd. BTWopzonnepanelen.NL . Als u zich daar aanmeld, regelen wij de formaliteiten voor het terug vragen van de BTW en de ontheffing van de jaarlijkse aangifte.

 

Bij overname van een heel bedrijf, ook overname van de BTW claim

Bij aankoop van goederen moet in het algemeen BTW over de koopsom worden betaald. Als er sprake is van de overdracht van een geheel of zelfstandig deel van een onderneming, is geen BTW verschuldigd. (artikel 37 d wet OB).  De overnemer treedt in fiscaal in de plaats van de verkoper. Is er sprake van overdracht van onroerend goed, dan begint de herzieningstermijn van tien jaar niet opnieuw te lopen maar kan de koper gebruik maken van de al bij de verkoper verlopen herzieningsjaren.

Aan dit voordeel zitten echter ook nadelen. De koper neemt ook de terugbetalingsverplichtingen voor de BTW van de verkoper over. Als een deel van het onroerend goed gebruikt wordt voor activiteiten waarover geen BTW in rekening gebracht mag worden, dan moet een deel van de in het verleden terug gevraagde BTW alsnog aan de belasting worden afgedragen.

Voor overname is het derhalve goed om te inventariseren welke BTW verplichtingen binnen het bedrijf nog lopen.

Bron: ECLI:NL:PHR:2013:700 Parket bij de Hoge Raad, 02-07-2013, 12/03952