Voor financiëel en fiscaal advies

Diversen

De Belastingdienst stuurt vanaf 1 september zeven berichten voor het eerst digitaal naar de Berichtenbox van belastingplichtigen op MijnOverheid. Het gaat om zeven soorten beschikkingen voor de inkomstenbelasting vanaf belastingjaar 2014. De volgende berichten worden voortaan digitaal verstuurd: – Ambtshalve aanslag – Navorderingsaanslag – Ambtshalve verminderingsaanslag – Uitspraak op bezwaar – Beschikking teruggaaf mindering – […]

Read More

De belastingdienst heeft op 7 november aangegeven wat hun standpunt is over het terugbetalen van de betaalde BTW op zonnepanelen. Iedereen die na 21 juni 2013 zonnepanelen heeft aangekocht en zich bij de belastingdienst als BTW ondernemer meldt, krijgt de betaalde BTW op de zonnepanelen terug. Op dit bedrag wordt nog wel een (kleine) korting […]

Read More

Met ingang van het jaar 2013 is er voor verhuurders van zelfstandige woonruimten een nieuwe belasting ingevoerd, de verhuurdersheffing. De verhuurdersheffing is verschuldigd als er sprake is van meer dan 10 voor de verhuur beschikbare woonruimtes, waarvan de maandhuur op 1 januari 2013 niet hoger was dan Eur 681,02. De verhuurdersheffing moet betaald worden door […]

Read More

Vanaf 1 januari 2014 wordt het voor bestaande stamrechten mogelijk gemaakt om de volledige aanspraak bij banken, verzekeraars of bij een stamrecht BV  fiscaal vriendelijk in één keer op te nemen. De stamrechtvrijstelling voor nieuwe ontslagvergoedingen wordt per 1 januari 2014 afgeschaft. Bron: miljoenennota

Read More

De overheid heeft plannen om de maximale hoogte van de huur van een woning mede afhankelijk te laten zijn van de WOZ waarde van een woning. Op dit moment wordt de maximale huur nog bepaald door een puntenstelsel. Het doel van de overheid is om de subjectieve toekenning van punten voor de woonomgeving van een […]

Read More

Als vanuit een energie aansluiting met behulp van tussenmeters gas en electra wordt doorgeleverd, bestaat de kans dat er energiebelasting terug gevraagd kan worden.  Voorwaarde hierbij is dat er sprake is van meerdere WOZ objecten en dat de aanvraag tijdig wordt ingediend. Komt u hiervoor in aanmerking of wilt u uw mogelijkheden bespreken, neem dan […]

Read More