Voor financiëel en fiscaal advies

Energiebelasting

Het ministerie van VWS heeft voor sportverenigingen die maatregelen nemen om hun energieverbruik te verminderen een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen. Om van deze regeling gebruik te maken, moet de sportvereniging en sportstichting aangesloten zijn bij het NOC*NSF en beschikken over een eigen sportaccomodatie . Aanvragen voor deze subsidie kunnen vanaf 4 januari 2016 […]

Read More

In het gisteren gepresenteerde belastingplan voor 2015 geeft de overheid aan dat ze meer belasting op de levering van energie willen heffen. Deze verhoging van de energiebelasting wordt gedeeltelijk gerealiseerd door de verhoging van de belastingtarieven voor grotere afnemers. Hiernaast krijgt elke Nederlander te maken met een verlaging van de heffingskorting voor de energiebelasting. Voor […]

Read More

De Europese belastingrechter heeft op 20 juni besloten dat particulieren welke zonnepanelen op hun huis hebben gezet en energie aan het openbare net leveren, ondernemer voor de BTW zijn. Dit betekend dat particulieren de betaalde BTW op hun zonnepanelen terug kunnen vragen. Door gebruik te maken van een kwijtscheldingsregeling hoeft in de meeste gevallen jaarlijks […]

Read More

Voor 2014 komt de mogelijkheid om via een vereniging van eigenaren of via een coöperatie collectie duurzame energie op te wekken. In die situatie is een korting op de energiebelasting van toepassing. In het belastingplan 2014 wordt wel opgemerkt dat de coöperatie of vereniging van eigenaren voor de geleverde energie BTW plichtig zijn. Dit is […]

Read More

Het Energieakkoord leidt tot een aantal lastenmaatregelen. De afschaffing van de kolenbelasting leidt tot een budgettaire derving van 189 miljoen euro. Tegenover deze derving staat een verhoging van de energiebelasting van dezelfde omvang. Verder wordt het EIA budget verlaagd en komt er een verlaagd energiebelastingtarief voor lokaal opgewekte duurzame energie. Tot slot wordt in 2018 […]

Read More

Als vanuit een energie aansluiting met behulp van tussenmeters gas en electra wordt doorgeleverd, bestaat de kans dat er energiebelasting terug gevraagd kan worden.  Voorwaarde hierbij is dat er sprake is van meerdere WOZ objecten en dat de aanvraag tijdig wordt ingediend. Komt u hiervoor in aanmerking of wilt u uw mogelijkheden bespreken, neem dan […]

Read More