Aandachtspunt bij vrijgestelde schenking van Eur 100.000

Tot en met 31 december 2014 kan maximaal Eur 100.000 vrij van schenkbelasting geschonken worden. Het bedrag van de schenking moet gebruikt worden voor de de aankoop of verbouw van een eigen woning of voor de aflossing van de eigen woning schuld.

Als een nieuwe woning wordt gebouwd of een bestaande woning wordt verbouwd, dan is het niet altijd mogelijk om het geschonken bedrag voor 31 december 2014 te gebruiken voor de eigen woning.

De minister van wonen en Rijksdienst heeft nu aangegeven dat zij met een regeling zullen komen, waarbij in deze situaties het wel mogelijk blijft om het geschonken bedrag in 2015 te gebruiken voor de (ver)bouw van de eigen woning.

De voorwaarden die ze hierbij zullen hanteren zijn o.a.

– de woning die gebouwd of verbouwd wordt moet in 2014 al in eigendom zijn.

– de schenking moet in 2014 zijn gedaan.

Bron : beantwoording-kamervragen-over-vrijstelling-schenkbelasting-bij-nieuwbouw

 

Voorwaardelijk belastingvrij Eur 100.000 schenken tussen 1 oktober en 31 december 2013

In de belastingplannen voor 2014 is de mogelijkheid opgenomen om tot Eur 100.000 te schenken in verband met een eigen woning. Omdat de belastingplannen nog niet zijn goedgekeurd heeft het ministerie van financiën nu besloten dat er een speciale regeling komt voor schenkingen tussen 1 oktober 2013 en 31 december 2013.

In deze drie maanden kan iedereen maximaal Eur 100.000 aan een derde schenken. het is dus niet beperkt van schenkingen tussen ouders aan kinderen!!

Over deze schenking hoeft geen belasting betaald te worden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  •  er is sprake van een ‘eigen’ woning
  • er is sprake van een schenking, waarbij het bedrag gebruikt wordt voor de aankoop van een eigen woning
  • er is sprake van een schenking die gebruikt wordt om de fiscale eigenwoningschuld af te lossen
  • er is sprake van een schenking die gebruikt wordt om een eigen woning restschuld af te lossen
  • Er moet bij de belastingdienst aangifte van de schenking gedaan worden en specifiek een beroep op de vrijstelling gedaan worden.

Als een ouder vermogen aan zijn kind schenkt en en in het verleden gebruik gemaakt heeft van een verhoogde schenkingsvrijstelling, dan wordt het bedrag dat eerder is geschonken in mindering gebracht op het bedrag van Eur 100.000.

Als u van bent om vermogen weg te schenken, zorg dan dat de voorwaarden voor de schenking goed op papier komen te staan en dat de schenkingsaangifte tijdig bij de belastingdienst wordt ingediend.

Wij kunnen u hierbij behulpzaam zijn.

Als u dat wenst, neem dan contact met ons op via: info@bouma-advies.nl

 

Meer belastingvoordeel bij periodieke schenking.

Voor de inkomstenbelasting geld bij de giftenaftrek een drempel van 1% van het belastbaar inkomen. Als er sprake is van een periodieke gift, geld deze drempel niet en kan het volledige bedrag in aftrek gebracht worden. Tot en met 2013 geldt als voorwaarde voor een periodieke gift dat deze moet zijn vastgelegd in een notariële akte.

Met ingang van 2014 komt de voorwaarde voor de notariële akte te vervallen, waardoor het voordeliger zal zijn om een periodieke schenking te doen.

Periodieke giften aan ANBI’s of aan verenigingen met ten minste 25 leden dienen thans te berusten op een overeenkomst die is vastgelegd in een notariële akte om voor aftrek in de inkomstenbelasting in aanmerking te komen. Het kabinet introduceert de onderhandse akte van schenking als alternatief voor de notariële akte. De mogelijkheid tot het doen van een periodieke gift die niet notarieel behoeft te worden vastgelegd, biedt meer flexibiliteit voor de belastingplichtige en de instelling of vereniging en zal in voorkomende gevallen leiden tot een besparing op de notariskosten en op administratieve lasten.

Bron: belastingplan 2014