Voor financiƫel en fiscaal advies

Inkomstenbelasting

De hoogte van de belasting die een Nederlander moet betalen is niet eenvoudig te berekenen. Dit komt o.a. doordat zowel de algemene heffingskorting als de arbeidskorting gekoppeld zijn aan de hoogte van het inkomen en een deel van het inkomen afgedragen wordt als inkomensafhankelijke zorgverzekeringsbijdrage.   In de volgende grafiek wordt deze belastingdruk grafisch weergegeven, […]

Read More

Voor de berekening van de verschuldigde belasting over het vermogen in box 3, wordt de waarde van de woning vastgesteld op de WOZ waarde. Als deze woning structureel verhuurd wordt, dan mag deze WOZ waarde afgewaardeerd worden. De hoogte van deze afwaardering is gekoppeld aan de hoogte van de ontvangen huur voor de woning. Deze […]

Read More

Ondernemers in financiĆ«le moeilijkheden kunnen bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvragen in de vorm van een renteloze lening. Als achteraf blijkt dat het inkomen wat de ondernemer heeft gerealiseerd, lager is dan de bijstandsnorm, dan kan de renteloze lening door de gemeente worden kwijtgescholden. Op het moment dat de renteloze lening wordt kwijtgescholden, wordt deze […]

Read More

Als vermogen is ondergebracht in een stamrecht BV, dan kan in 2014 het opgebouwde stamrechtkapitaal in een keer worden uitbetaald. Bij deze uitbetaling hoeft dan maar over 80% van de waarde belasting betaald te worden. De overige 20% is vrij van belasting. Het nadeel van deze regeling is dat de stamrechtuitkering boven op de reguliere […]

Read More

Als u een eigen woning heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden, de betaalde rente op de hypotheek in mindering brengen op uw inkomen.De overige kosten die u voor de eigen woning betaald, kunt u niet op uw inkomen in mindering brengen. Een uitzondering is gemaakt voor monumentenpanden en woningen die op erfpachtgrond zijn gevestigd. Voor […]

Read More

Onlangs heeft de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch een uitspraak gedaan over de aftrekbaarheid van ziektekosten. In deze situatie had een belastingplichtige, in verband met zijn spierziekte, een nieuwe bed aangekocht en deze kosten opgevoerd als ziektekosten bij zijn belastingaangifte. De belastingrechter heeft de aftrekbaarheid van de kosten van dit bed niet geaccepteerd en heeft hierbij de […]

Read More

Met ingang van 1 januari 2013 zijn de spelregels voor de aftrekbaarheid van de rente die betaald wordt op een woningfinanciering veranderd. Leningen die na die datum zijn afgesloten moeten verplicht volgens een bepaalde systematiek worden afgelost. Als deze aflossing niet, of niet volledig plaatsvindt heeft dat tot gevolg dat de rente op die lening […]

Read More

Als mensen in verband met ziekte kosten maken, kunnen ze deze, na aftrek van een bepaalde drempel, in mindering op hun inkomen brengen. Als aftrekbare ziektekosten wordt o.a. aangemerkt, dieetkosten, reiskosten, hulpmiddelen zoals een gehoorapparaat, medische behandelingen welke niet door de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed ed. Met ingang van het kalenderjaar 2014 zal de mogelijkheid om […]

Read More

Als je eigen woning op erfpacht grond staat, dan mag je de betaalde erfpacht, naast de betaalde hypotheekrente, als kosten van de eigen woning in mindering brengen. Een particulier die zijn woning middels een erfpacht constructie verkocht, kwam van de koude koffie thuis. Doordat de erfpacht betrekking had op zowel de woning als de ondergrond […]

Read More