Lijfrente afkopen… en de belasting dan?

Als u in het verleden een lijfrente heeft aangekocht, dan kon u de betaalde premie op uw inkomen in mindering brengen. Hierdoor heeft u destijds minder inkomstenbelasting betaald.

 

Het bedrag dat u in de lijfrente hebt gestopt, kan op een later moment weer aan u terugbetaald worden.  Deze terugbetaling moet uitgesmeerd worden over een periode van minimaal vijf jaar.

Als deze lijfrente aan u wordt terugbetaald, dan moet u over deze uitkering belasting betalen.

 

Hoe zit het nu als u de lijfrente af wilt kopen. Dat wil zeggen, als u het bedrag in een keer uit wil laten betalen?

 

De belastingdienst wil nog steeds zijn aandeel van de lijfrente hebben.  Dat betekend dat u over het uitgekeerde bedrag volledig inkomstenbelasting moet betalen.

Als de afkoopwaarde groter is dan Eur 4.281 (niveau 2015), dan moet over de uitkering ook nog “revisierente” betaald worden.Deze “revisierente” is 20% en wordt door de belastingdienst in rekening gebracht omdat u de lijfrente niet heeft gebruikt als aanvulling op uw pensioen.

 

Als de afkoopwaarde van de lijfrente lager was dan de premie die u in het verleden heeft betaald, dan moest u inkomstenbelasting betalen over de betaalde premie.  Als binnen de lijfrente verlies was geleden, kon de verschuldigde belasting hierdoor hoger zijn dan de afkoopwaarde van de verzekering.

 

Op 3 september 2015 heeft de staatssecretaris van financiën besloten, dan deze regeling wordt aangepast. Hierdoor hoeft alleen belasting betaald te worden over de daadwerkelijke uitkering uit de lijfrente.  Is in de lijfrente verlies geleden, dan wordt dit leed verzacht doordat de belastingdienst hierin meedeelt.

lijfrente afkoop

Bron:  MvF, NR: BLKB2015/1080M 3 september 2015

 

Afspraak is afspraak, ook voor pensioen

Binnen veel ondernemingen wordt een pensioen in eigen beheer opgebouwd. De afspraken welke voor pensioen zijn gemaakt, worden in een pensioenbrief vastgelegd.

De gemaakte afspraken moeten wel worden nagekomen. Worden de afspraken niet nagekomen, dan kan de belastingdienst stellen dat het pensioen is afgekocht. Het gevolg hiervan is dat het opgebouwde pensioenkapitaal ineens als inkomen wordt belast. Bovendien moet over het opgebouwde pensioenkapitaal aanvullend 20% revisierente betaald worden, waardoor ruim 70% van het opgebouwde kapitaal naar de belastingdienst vloeit.

Onlangs heeft het gerechtshof in Amsterdam de belastingdienst in zo’n situatie in het gelijk gesteld. De BV was niet op de pensioendatum begonnen met het uitbetalen van de toegezegde pensioen. Hierdoor mocht de gepensioneerde over het opgebouwde pensioen van  Eur 668.505 in een keer met de belastingdienst afrekenen.

Bron: uitspraak gerechtshof