Digitale berichten door de belastingdienst ook nog twee jaar via de post verstuurd

De Belastingdienst stuurt vanaf 1 september zeven berichten voor het eerst digitaal naar de Berichtenbox van belastingplichtigen op MijnOverheid.

Het gaat om zeven soorten beschikkingen voor de inkomstenbelasting vanaf belastingjaar 2014.

De volgende berichten worden voortaan digitaal verstuurd:
– Ambtshalve aanslag
– Navorderingsaanslag
– Ambtshalve verminderingsaanslag
– Uitspraak op bezwaar
– Beschikking teruggaaf mindering
– Carryback
– Verzoek om ambtshalve (volgende/vermindering) voorlopige aanslag

De berichten worden voor tenminste 2 jaar ook nog op papier verstuurd.