Fiscale aftrek ziektekosten verdwijnt

Als mensen in verband met ziekte kosten maken, kunnen ze deze, na aftrek van een bepaalde drempel, in mindering op hun inkomen brengen. Als aftrekbare ziektekosten wordt o.a. aangemerkt, dieetkosten, reiskosten, hulpmiddelen zoals een gehoorapparaat, medische behandelingen welke niet door de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed ed.

Met ingang van het kalenderjaar 2014 zal de mogelijkheid om deze kosten op het inkomen in mindering te brengen, volgens een ingediend wetsvoorstel, komen te vervallen.

bron: Kamerstukken II 2012/13, 33726, nr. 1-4: