Huur van een woning koppelen aan de WOZ waarde?

De overheid heeft plannen om de maximale hoogte van de huur van een woning mede afhankelijk te laten zijn van de WOZ waarde van een woning. Op dit moment wordt de maximale huur nog bepaald door een puntenstelsel. Het doel van de overheid is om de subjectieve toekenning van punten voor de woonomgeving van een woning te laten vervangen door het “objectieve” WOZ waarde. Deze aanpassing moet op 1 juli 2014 ingaan.

 

Bron:  http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/09/13/kamerbrief-over-de-modernisering-van-het-woningwaarderingsstelsel/kamerbrief-over-de-modernisering-van-het-woningwaarderingsstelsel.pdf