Hypotheek buiten de bank om? Denk om melding bij de belastingdienst

Met ingang van 1 januari 2013 zijn de spelregels voor de aftrekbaarheid van de rente die betaald wordt op een woningfinanciering veranderd. Leningen die na die datum zijn afgesloten moeten verplicht volgens een bepaalde systematiek worden afgelost. Als deze aflossing niet, of niet volledig plaatsvindt heeft dat tot gevolg dat de rente op die lening in zijn geheel niet meer fiscaal aftrekbaar is.

Banken en verzekeringsmaatschappijen zijn verplicht jaarlijks een aantal gegevens aan de belastingdienst door te geven. De belastingdienst kan op die manier controleren of er wel voldoende wordt afgelost.

Voor leningen die bijvoorbeeld bij een ouder of een eigen BV zijn afgesloten, geldt die meldingsplicht niet. In die situaties moet diegene die het geld heeft geleend zelf elk jaar de gegevens aan de belastingdienst doorgeven.

Bron: belastingdienst