Korting energiebelasting bij lokaal duurzaam opgewerkte energie

Voor 2014 komt de mogelijkheid om via een vereniging van eigenaren of via een coöperatie collectie duurzame energie op te wekken. In die situatie is een korting op de energiebelasting van toepassing.

In het belastingplan 2014 wordt wel opgemerkt dat de coöperatie of vereniging van eigenaren voor de geleverde energie BTW plichtig zijn.

Dit is in lijn met de uitspraak van het Hof van Justitie van juni 2013, waarin ook particulieren voor de energielevering BTW plichtig zijn verklaart.

 

Coöperaties die lokaal duurzaam energie opwekken en leveren aan een energiebedrijf zijn belastingplichtig voor de btw. Voor V.v.E.’s geldt dat zij ter zake ook btw-plichtig zijn.

Bron: belastingplan 2014