Kwijtschelding BBZ lening is loon

Ondernemers in financiƫle moeilijkheden kunnen bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvragen in de vorm van een renteloze lening. Als achteraf blijkt dat het inkomen wat de ondernemer heeft gerealiseerd, lager is dan de bijstandsnorm, dan kan de renteloze lening door de gemeente worden kwijtgescholden.

Op het moment dat de renteloze lening wordt kwijtgescholden, wordt deze kwijtschelding als inkomen gezien, waarover inkomstenbelasting verschuldigd is.

Omdat eerst de hoogte van het “reguliere” inkomen vastgesteld moet worden, zal deze kwijtschelding pas in een later jaar plaatsvinden.

Doordat er in het jaar van kwijtschelding cumulatie met andere inkomsten kan plaatsvinden, kan dit invloed hebben op de hoogte van toeslagen in het jaar van kwijtschelding.

 

bron: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2015:1693