Niet al de ziektekosten zijn fiscaal aftrekbaar

Onlangs heeft de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch een uitspraak gedaan over de aftrekbaarheid van ziektekosten. In deze situatie had een belastingplichtige, in verband met zijn spierziekte, een nieuwe bed aangekocht en deze kosten opgevoerd als ziektekosten bij zijn belastingaangifte.

De belastingrechter heeft de aftrekbaarheid van de kosten van dit bed niet geaccepteerd en heeft hierbij de volgende twee overwegingen gemaakt:

 

– de belastingplichtige heeft niet aangetoond dat het aangeschafte bed zodanig van aard was dat het hoofdzakelijk door zieke of invalide personen wordt gebruikt.

– het bed was geen middel dat de belastingplichtige in staat stelde om zijn normale lichaamsfunctie uit te oefenen , waarvan hij zonder aanschaf van het bed niet in staat was.

Bovenstaande geeft aan dat als er goederen aangekocht worden die niet specifiek gebruikt worden voor een ziekte, de aftrekbaarheid hiervan als buitengewone lasten in het algemeen moeilijk zal zijn.

(klik hier voor uitspraak)