Pas op met erfpacht

Als je eigen woning op erfpacht grond staat, dan mag je de betaalde erfpacht, naast de betaalde hypotheekrente, als kosten van de eigen woning in mindering brengen.

Een particulier die zijn woning middels een erfpacht constructie verkocht, kwam van de koude koffie thuis. Doordat de erfpacht betrekking had op zowel de woning als de ondergrond verloor de particulier de aftrekmogelijkheid van de hyptheekrente.

Dit had voorkomen kunnen worden met het vestigen van een recht van opstal.