Subsidie duurzame energie voor sportaccomodaties vervangt teruggave energiebelasting

Het ministerie van VWS heeft voor sportverenigingen die maatregelen nemen om hun energieverbruik te verminderen een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen. Om van deze regeling gebruik te maken, moet de sportvereniging en sportstichting aangesloten zijn bij het NOC*NSF en beschikken over een eigen sportaccomodatie .

energiebelasting sportverenigingen

Aanvragen voor deze subsidie kunnen vanaf 4 januari 2016 worden ingediend. In 2016 is totaal Eur 6 miljoen voor deze subsidie gereserveerd.

 

Tot en met 2015 konden sportverenigingen nog aanspraak maken op een vergoeding van 50% van de door hun betaalde energiebelasting. Deze maatregel wordt met ingang van 2016 geschrapt.

 

Meer informatie over deze nieuwe subsidieregeling vindt u op www.rvo.nl/energiebesparingsportaccommodaties