Is erfpacht op de eigen woning aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?

Als u een eigen woning heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden, de betaalde rente op de hypotheek in mindering brengen op uw inkomen.De overige kosten die u voor de eigen woning betaald, kunt u niet op uw inkomen in mindering brengen. Een uitzondering is gemaakt voor monumentenpanden en woningen die op erfpachtgrond zijn gevestigd.

Voor woningen die op erfpachtgrond zijn gevestigd, kan ook de betaalde canon op het inkomen in mindering worden gebracht.

Om te voorkomen dat mensen massaal hun woning gingen verkopen en weer in erfpacht terug namen, heeft de belastingdienst spelregels gemaakt, waaraan voldaan moet worden om de canon aftrekbaar te maken. Een van deze spelregels is dat de erfpacht gevestigd moet worden op de ondergrond en niet op de gehele woning.

Een belastingplichtige die deze spelregels niet goed in acht had genomen, kwam voor de rechter bedrogen uit. Hierbij haalde de rechter een streep door de opgevoerde aftrekpost van Eur 93.000 en werd de erfpachtrecht onderdeel van het box 3 vermogen.

bron: uitspraak rechter

 

Pas op met erfpacht

Als je eigen woning op erfpacht grond staat, dan mag je de betaalde erfpacht, naast de betaalde hypotheekrente, als kosten van de eigen woning in mindering brengen.

Een particulier die zijn woning middels een erfpacht constructie verkocht, kwam van de koude koffie thuis. Doordat de erfpacht betrekking had op zowel de woning als de ondergrond verloor de particulier de aftrekmogelijkheid van de hyptheekrente.

Dit had voorkomen kunnen worden met het vestigen van een recht van opstal.