Afspraak is afspraak, ook voor pensioen

Binnen veel ondernemingen wordt een pensioen in eigen beheer opgebouwd. De afspraken welke voor pensioen zijn gemaakt, worden in een pensioenbrief vastgelegd.

De gemaakte afspraken moeten wel worden nagekomen. Worden de afspraken niet nagekomen, dan kan de belastingdienst stellen dat het pensioen is afgekocht. Het gevolg hiervan is dat het opgebouwde pensioenkapitaal ineens als inkomen wordt belast. Bovendien moet over het opgebouwde pensioenkapitaal aanvullend 20% revisierente betaald worden, waardoor ruim 70% van het opgebouwde kapitaal naar de belastingdienst vloeit.

Onlangs heeft het gerechtshof in Amsterdam de belastingdienst in zo’n situatie in het gelijk gesteld. De BV was niet op de pensioendatum begonnen met het uitbetalen van de toegezegde pensioen. Hierdoor mocht de gepensioneerde over het opgebouwde pensioen van  Eur 668.505 in een keer met de belastingdienst afrekenen.

Bron: uitspraak gerechtshof