Verhoging energiebelasting

Het Energieakkoord leidt tot een aantal lastenmaatregelen.

De afschaffing van de kolenbelasting leidt tot een budgettaire derving van 189 miljoen euro. Tegenover deze derving staat een verhoging van de energiebelasting van dezelfde omvang.

Verder wordt het EIA budget verlaagd en komt er een verlaagd energiebelastingtarief voor lokaal opgewekte duurzame energie.

Tot slot wordt in 2018 en 2019 de energiebelasting verhoogd met in totaal 400 miljoen euro.

Nu wordt over de eerste 10.000 afgenomen Kwh 14,23 cent per KWH aan energiebelasting betaald. Energie opwekking via energiecorporaties krijgen hierbij een korting van 9,07 cent per Kwh.  Hoe hoog wordt de energiebelasting door deze maatregel?

Bron: Miljoenennota