Verhuurdersheffing 2013, aangifte indienen voor 30 september 2013

Met ingang van het jaar 2013 is er voor verhuurders van zelfstandige woonruimten een nieuwe belasting ingevoerd, de verhuurdersheffing.

De verhuurdersheffing is verschuldigd als er sprake is van meer dan 10 voor de verhuur beschikbare woonruimtes, waarvan de maandhuur op 1 januari 2013 niet hoger was dan Eur 681,02.

De verhuurdersheffing moet betaald worden door diegene op wie zijn naam de WOZ beschikking wordt aangegeven. Voor 30 september moet deze aangifte worden ingediend.

 

verder informatie van de belastingdienst