Waarde verhuurde woningen voor box3

Voor de berekening van de verschuldigde belasting over het vermogen in box 3, wordt de waarde van de woning vastgesteld op de WOZ waarde.

Als deze woning structureel verhuurd wordt, dan mag deze WOZ waarde afgewaardeerd worden. De hoogte van deze afwaardering is gekoppeld aan de hoogte van de ontvangen huur voor de woning. Deze afwaardering wordt wel leegwaarderatio genoemd, waarbij de fiscale waarde van de woning voor box 3 wordt berekend door de WOZ waarde te vermenigvuldigen met deze leegwaarde  ratio.

Voor belastingjaar 2016 is deze leegwaarderatio als volgt vastgesteld:

huur als % van de WOZ waarde                                  leegwaarde ratio

meer dan        maar niet meer dan

0%                                  1%                                                       45%

1%                                  2%                                                       51%

2%                                  3%                                                       56%

3%                                  4%                                                       62%

4%                                  5%                                                       67%

5%                                  6%                                                       73%

6%                                  7%                                                       78%

7%                                                                                               85%

 

Als de berekende waarde van de verhuurde woning 10% of meer hoger is dan de werkelijke waarde van de woning, dan heeft de hoge raad bepaald dat uitgegaan mag worden van de werkelijke waarde van de woning.

 

 
(bron: arrest De Hoge Raad van 3 april 2015, 13/04247, ECLI:NL:HR:2015:812)