Erfbelastingscan

Als u komt te overlijden wordt uw opgebouwde vermogen verdeeld over uw erfgenamen.
Op dat moment komt de belastingdienst bij uw erfgenamen langs om een deel van uw nalatenschap in te vorderen.

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen geen idee hebben over de hoogte van de erfbelasting die op dat moment betaald moet worden.

Door nu een erfbelasting-scan op te laten stellen, wordt berekend hoeveel erfbelasting uw erfgenamen moeten betalen als u nu komt te overlijden.
Verder wordt bij de erfbelastingscan aangegeven welke mogelijkheden er in uw situatie zijn om deze erfbelasting zo laag mogelijk te houden.

Als u opgenomen wordt in een AWBZ instelling (verpleeghuis ed), dan bestaat de kans dat u een deel van uw eigen vermogen moet opeten.  Binnen de erfbelastingscan wordt ook aandacht besteed aan dit onderwerp, door aan te geven op welke wijze u dit opeten zo veel mogelijk kunt beperken.

Door nu na te denken over uw vermogen en wat hiermee moet gebeuren als u komt te overlijden, kunt u nog optimaal beschikken over uw nalatenschap.

Wilt u meer informatie over de erfbelasting-scan, neem dan gerust contact met mij op.