Referenties

 • Voor zowel ondernemers als particulieren succesvol energiebelasting teruggevraagd
 • Opstellen alimentatieberekeningen
 • Landelijk voor vele particulieren de BTW die zij voor hun zonnepanelen hebben betaald, teruggevraagd
 • Opstellen SDE+ subsidieaanvragen
 • Gesprekspartner voor ondernemer tijdens fiscaal dispuut met de belastingdienst
 • Voor een particulier tijdig aktie kunnen ondernemen, waardoor de maandelijks verschuldigde AWBZ bijdrage  significant werd verminderd.
 • Een ondernemer betaalde structureel te veel huur. Namens de huurder overeenstemming bereikt met de verhuurder over verlaging van de te betalen huur.
 • Gesprekken met ondernemers over de financiële positie van hun onderneming en inzichtelijk maken van de financiële gevolgen van een mogelijk faillissement.
 • Een ondernemer met fiscale belastingachterstanden geholpen om met de belastingdienst een adequate regeling te treffen.
 • Voor een ondernemer inzichtelijk gemaakt wat de fiscale en financiële gevolgen zijn van het omzetten van een eenmanszaak naar een B.V.  Op grond hiervan heeft de ondernemer besloten om zijn bedrijf als eenmanszaak te blijven exploiteren.
 • Voor een ondernemer waarbij zijn bank had aangegeven de financiering op te zullen zeggen, in samenwerking met zijn accountant inzichtelijk gemaakt hoe de financiële positie van de ondernemer werkelijk was. Op grond hiervan heeft de bank aangegeven de financiering te willen continueren.
 • Voor een ondernemer welke zijn firma om wou zetten naar een B.V. een second opinion opgezet over de financiële consequenties van deze omzetting. Hieruit kwam naar voren dat de belastingverplichtingen na omzetting in een B.V. substantieel hoger zou zijn dan bij de exploitatie als een firma.
 • Een startende ondernemer geholpen bij de financiële onderbouwing van zijn ondernemingsplan.
 • Voor een ondernemer welke zijn bedrijf wil verkopen en hierbij over een aanzienlijke stille reserve met de fiscus moet afrekenen de mogelijkheden van een lijfrentevoorziening inzichtelijk gemaakt.
 • Voor een ondernemer waarbij de financiering in eerste instantie door de bank was afgewezen, inzichtelijk gemaakt hoe de financiële ontwikkeling binnen zijn bedrijf waren. Op grond hiervan heeft de bank alsnog besloten om de gevraagde financiering te verstrekken.
 • Voor een opdrachtgever inzichtelijk gemaakt wat de erfgenamen aan erfbelasting verschuldigd waren op het moment dat hij zou komen te overlijden.
 • Het in opdracht van een executair testamentair verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting van een overledene.
 • Het begeleiden van een ondernemer bij de verkoop van zijn onderneming.
 • Voor verschillende ondernemers onderzoeken naar de mogelijkheid voor het verkrijgen van extra financieringen voor hun bedrijf.
 • Het beoordelen voor een opdrachtgever van de door zijn werkgever aangeboden aandelenoptie.
 • Met een ondernemer wordt maandelijks de financiële ontwikkelingen binnen zijn bedrijf besproken met als doel om het rendement van het bedrijf te verbeteren.
 • Het optreden als vereffenaar voor een boedel waarvan de ondernemer was overleden.
 • Het indienen en afhandelen van een bezwaarscheift inkomstenbelasting voor een ondernemer, waarbij de belastingdienst ten onrechte een aftrekpost niet honoreerde.
 • Met een ondernemer bij zijn bank de bedrijfscijfers toegelicht, teneinde een verantwoord renteaanbod voor zijn bedrijf te krijgen.
 • Het opzetten van een administratief systeem voor een ondernemer om de gewerkte uren binnen zijn ondernemer te bewaken en toe te kunnen rekenen aan projecten.
 • Nabestaanden geholpen bij gevolgen bij het invullen van het keuzetestament
 • Opgetreden als klankbord voor een ondernemer die een franchiseketen op wil zetten
 • Verzorgen aangifte erfbelasting
 • Uitvoeren second opinion ten opzichte van uitgebrachte financieringsvoorstel
 • Een ondernemer die zijn bedrijf heeft verkocht begeleid bij het verkooptraject